Política de protecció de dades

S’informa als usuaris de la present pàgina web, en endavant Usuari, que el titular del website bnssecurity.es, en endavant Lloc Web, és SEFARAD TECHNOLOGIES SL, amb CIF B99507204 i adreça es Córsega 218, 4º-1ª, 08036 de Barcelona.

Fins ara es complia la LOPD per a temes de privacitat de dades, llei que a partir del 25 de maig de 2018 quedà substituïda pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

La present Política de privacitat serà únicament vàlida per les dades de caràcter personal obtingudes a bnssecurity.es, no essent aplicable per a aquella informació obtinguda per tercers en altres pàgines web, inclús so aquestes es troben enllaçades per bnssecurity.es.

Amb això, bnssecurity.es manifesta el seu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials amb l’Usuari de forma segura mitjançant la protecció de les seves dades personals i garantint el seu dret a la privacitat.

Dades personals que requereix bnssecurity.es
Per tal de poder prestar els nostres serveis necessitem algunes dades identificatives segons el servei que bnssecurity.es et presti:
Per al llibre de visites/ opinions:

 • Nom: per a identificar a l’Usuari.
 • email: per conèixer l’email des del que s’ha fet el comentari.

Per al formulari de contacte:
Només se sol·licitarà les dades que siguin obligatòries per poder gestionar una petició de informació.

 • Nom i cognoms: per a gestionar la petició.
 • NIF/Codi fiscal: per a gestionar la petició.
 • Adreça: per a gestionar la petició.
 • Codi Postal: per a gestionar la petició.
 • Localitat: per a gestionar la petició.
 • Província: per a gestionar la petició.
 • País: per a gestionar la petició.
 • Telèfon: para gestionar el petició.
 • email: per a gestionar la petició, poder enviar còpies de la petició i altres comunicats relacionats amb la petició.

Per a l’àrea privada de clients:
L’àrea de clients és una zona privada. El responsable de bnssecurity.es et proporcionarà un usuari i contrasenya per què com a Usuari puguis accedir a aquest servei restringit, entenent que accepta totes les condicions legals.

Addicionalment, quan visites el nostre bnssecurity.es, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel teu proveïdor d’accés a Internet.

Legitimació
Gràcies al consentiment podem tractar les teves dades, essent aquest un requisit obligatori per tal que puguis accedir de forma correcta als serveis de bnssecurity.es.

L’usuari disposa del seu dret a l’oblit quan vulgui que totes les seves dades siguin eliminades de les nostres bases de dades.

Categoria de les dades
Les dades que recopila bnssecurity.es no són considerades dades sensibles o protegides.

Segons l’article 9.1 del nou reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD) es consideren dades sensibles o protegides les dades personals que revelen:

 • L’origen ètnic o racial.
 • Les opinions polítiques.
 • Les conviccions religioses o filosòfiques.
 • La afiliació sindical.
 • El tractament de dades genètiques.
 • Dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física.
 • Dades relatives a la salut.
 • Dades relatives a les orientacions sexuals d’una persona física.

Només treballem amb els dades mínimes identificatives per a dur a terme la nostra labor: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, NIF/Codi fiscal.

Temps de conservació de les dades
Les dades del client: nom, telèfon, adreça postal, correu electrònica, etc. romandran en el nostre sistema el temps que legal i tècnicament es requereixi per a l’operativa normal de bnssecurity.es, a menys que l’Usuari exerceixi el seu dret a la seva eliminació o actualització.

Normativa d’aplicació
Des del 25 de maig de 2018, bnssecurity.es regeix pel Reglameno General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Mesures de seguretat
bnssecurity.es està allotjada en els sistemes operats per SEFARAD TECHNOLOGIES SL., en endavant Sefarad, estan implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitar així la seva alteració, pèrdua i tractament y/o accés no autoritzat. Això donat l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot plegat de conformitat amb allò previst al RGPD.

Així mateix, Sefarad ha establert mesures addicionals per a a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a bnssecurity.es. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Concretament, les mesures que adopta Sefarad són:

 • Connexió amb certificat SSL en el Lloc Web.
 • Encriptació de les claus i contrasenyes utilitzant algoritmes criptogràfics estàndard.
 • Protecció dels servidors mitjançant tallafocs, aïllament de processos, i altres mesures de seguretat estàndard.
 • Còpies de seguretat diàries distribuïdes geogràficament per a garantir la continuïtat del servei en cas d’incident.

Exercici de drets
Aquell Usuari que hagi facilitat les seves dades a bnssecurity.es, podrà dirigir-se al titular de la web amb la finalitat de poder exercir gratuïtament el seu dret d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

El mètode que ha d’utilitzar l’Usuari per comunicar-se amb bnssecurity.es serà mitjançant el seu compte de email registrat en el nostre servei web, o por escrit. L’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a bnssecurity.es amb la referencia “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en la següent adreça:

bns@bnssecurity.com

Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar en virtut d’una obligació legal, fiscal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a dites finalitats en lloc de ser esborrada.

Modificació de la política de privacitat
bnssecurity.es es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada al menys deu dies abans de la seva efectiva aplicació.

Responsable del fitxer i encarregat del tractament
El responsable del fitxer de dades és el titular de bnssecurity.es.

Serveis oferts per tercers
Per tal de prestar serveis estrictament necessaris per al seu adequat funcionament bnssecurity.es utilitza els següents prestadors de serveis sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Plugins socials
A bnssecurity.es oferim enllaços i serveis relacionats amb diferents xarxes socials. Si l’Usuari és membre d’una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita a bnssecurity.es.

Per tant, l’Usuari ha d’estar informat sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de les seves dades personals de la respectiva xarxa social. Tant si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d’ells.

L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar els seu perfil per tal de garantir la seva privacitat.

Acceptació, consentiment i revocabilitat
L’Usuari declara haver estat informat de les presents condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquestes per part de bnssecurity.es en la forma i per a les finalitats indicades en l’Avís Legal.

En qualsevol moment l’Usuari podrà revocar les seves dades, però sense que afecti a acciones ja realitzades en el passat, és a dir sense caràcter retroactiu.