Propietat intel·lectual

S’informa als usuaris de la present pàgina web, en endavant Usuari, que el titular del website bnssecurity.es, en endavant Lloc Web, és SEFARAD TECHNOLOGIES SL, amb CIF B99507204 i adreça es Córsega 218, 4º-1ª, 08036 de Barcelona.

Condicions d’ús
L’accés al Lloc Web és lliure i gratuït sempre que l’usuari accepti las condiciones d’ús que se li mostrin en entrar segons la legislació vigent. Si l’usuari es subscriu a qualsevol servei del Lloc Web ho farà acceptant les Condicions d’Ús i Política de Privacitat i Cookies que se li mostraran.

Normes generals d’ús
L’usuari s’obliga a utilitzar bnssecurity.es de forma diligent, correcta i respectuosa. Així mateix, s’obliga a titulo merament enunciatiu a no realitzar comentaris o accions:

  • ● Difamatòries, inexactes, falses, abusives, injurioses, obscenes, irreverents, ofensives, insultants, tàcites o expressament sexuals, amenaçats, assetjadores, racistes, sexistes, discriminatòries per qualsevol motiu, que atemptin contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimidat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent, i/o il·legals o infractores de drets de tercers (per exemple, drets de propietat industrial i intel·lectual; drets de privacitat o publicitat).
  • Transmissores de correu brossa, “SPAM”, missatges amb finalitats comercials, “cartes en cadena” o mailings massius no sol·licitats, falsos, enganyosos o que promoguin activitats il·legals o conducta grollera, amenaçadora, obscena, difamatòria o injuriosa.
  • Que subministrin informació pràctica sobre activitats il·legals.
  • Que comportin qualsevol activitat comercial, publicitat o vendes, fins i tot encara que no hi hagi contraprestació monetària.
  • Que continguin dades de caràcter personal sobre terceres persones que requereixin el consentiment del propietari o titular dels drets.

L’usuari respondrà davant a bnssecurity.es o davant de qualsevol tercer, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se como a conseqüència de l’incompliment de dita obligació. bnssecurity.es no intervé els continguts dels Usuaris.

Propietat intel·lectual
Mitjançant aquestes condicions legals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre bnssecurity.es i els seus continguts (fotografies, vídeos, creacions, textos, etc.). Quedant expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Obligacions del Lloc Web
bnssecurity.es és responsable dels serveis que presta per ella mateixa i dels continguts directament originats per la pròpia web i identificats amb el seu corresponent copyright.

bnssecurity.es adoptarà les mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en les comunicacions.

bnssecurity.es se reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre i quan sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei.

bnssecurity.es no pot assegurar la disponibilitat i continuïtat permanent del servei web degut a interrupcions, fallades etc.

Exercicis de drets
Aquell usuari que hagi facilitat les seves dades a bnssecurity.es, podrà dirigir-se a SEFARAD TECHNOLOGIES SL amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seu dret d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

El mètode que ha d’utilitzar l’usuari per comunicar-se amb bnssecurity.es serà mitjançant el seu compte d’email registrat en el nostre servei web, o per escrit. L’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a bnssecurity.es amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en la següent adreça:

bns@bnssecurity.com

Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar en virtut d’una obligació legal, fiscal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a dites finalitats en lloc de ser esborrada.